5+1 EU/UK regels rond ESG en de value chain

In de eerste blogpost van deze serie hebben we het ingewikkelde verband tussen ESG en de value chain belicht. We verdiepen ons in deze blogpost verder in het onderwerp door te kijken naar bestaande en toekomstige ESG-regelgeving in de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Laten we beginnen met 1 uit het VK en dan doorgaan naar 4+1 van het vasteland ⬇️

ESG_Legislation_NoCTA_NL_Blog

UK Modern Slavery Act

In 2015 werd in het Verenigd Koninkrijk de Modern Slavery Act ingevoerd. Het verplicht bedrijven boven een bepaalde omzetdrempel (£36M of €42M) om een jaarlijkse verklaring over slavernij en mensenhandel te publiceren. Dit omvat het vermijden van deze praktijken in hun supplychain. In de verklaring hebben ze 2 opties:

  1. de inspanningen beschrijven die ze doen om ervoor te zorgen dat het bedrijf en de supplychain vrij zijn van dergelijke praktijken.

  2. verklaren dat ze niets hebben gedaan om slavernij en mensenhandel in hun bedrijf en supplychain te onderzoeken en te bestrijden chain

LkSG (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz of Duitse Supply Chain Wetgeving)

De LkSG trad in 2023 in werking en had alleen betrekking op bedrijven met meer dan 3000 werknemers en hoofdactiviteiten of hoofdkantoor in Duitsland. In 2024 werd dit uitgebreid naar alle bedrijven met meer dan 1000 werknemers. De LkSG is direct gerelateerd aan de value chain van een bedrijf, omdat het due diligence vereisten oplegt. Bedrijven die onder deze wet vallen, moeten de risico's en gevolgen voor mensenrechten en het milieu in hun supplychain beoordelen en aanpakken, wat invloed heeft op de manier waarop ze hun value chain-activiteiten beheren en controleren.

 

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

De CSRD treedt in 2024 in werking voor de eerste golf van grote bedrijven die in 2025 moeten rapporteren over hun gegevens voor 2024. De grootste groep bedrijven volgt in 2026 (rapportage over boekjaar 2025). De CSRD is voornamelijk van toepassing op bedrijven die aan minstens 2 van de 3 criteria voldoen: 

  • 250 werknemers
  • netto-omzet van € 50 M
  • activa op balans van € 25 M

Bedrijven moeten niet alleen informatie verstrekken over hun eigen directe milieu-, sociale en bestuurspraktijken (ESG), maar ook rapporteren over de effecten, risico's en kansen van hun value chain. De belangrijkste onderwerpen zijn klimaatverandering, water, vervuiling, biodiversiteit, gebruik van grondstoffen, werknemers in de value chain, getroffen gemeenschappen, eindgebruikers en consumenten.

 

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

De overgangsperiode van de CBAM begon in 2023. Het permanente systeem zal in 2026 in werking treden. CBAM is gekoppeld aan de supplychain van een bedrijf (d.w.z. de upstream value chain) door een koolstofprijs te heffen op de invoer van bepaalde koolstofintensieve producten (cement, ijzer, staal, aluminium, meststoffen, elektriciteit, waterstof). Dit betekent dat bedrijven die betrokken zijn bij de productie of import van goederen in de EU een koolstofvoetafdruk moeten koppelen aan deze geïmporteerde goederen en uiteindelijk de koolstofuitstoot van hun producten moeten verminderen. Dit kan gevolgen hebben voor beslissingen met betrekking tot de supplychain en de inkoop van materialen. 

 

EUDR (EU Deforestation-Free Regulation)

De EUDR is van kracht sinds 2023. De EUDR is direct gekoppeld aan de value chain van een bedrijf. Elk bedrijf dat bepaalde grondstoffen uit de EU importeert (vanuit hun upstream value chain) of exporteert (naar hun downstream value chain) moet bewijzen dat de producten geen ontbossing hebben veroorzaakt. De producten waar het op dit moment om gaat zijn vee, cacao, koffie, oliepalm, rubber, soja en hout. Ook producten die van deze producten zijn afgeleid vallen hieronder, zoals vlees of chocolade. Bedrijven in de betrokken sectoren zijn verplicht due diligence uit te voeren om ervoor te zorgen dat hun supply chains niet verbonden zijn met ontbossing. Deze regelgeving heeft invloed op de inkoopmethoden en de inspanningen om de value chain transparanter te maken.

Extra +1

Dat waren er 4, dus over naar de "+1". De laatste regel die we onder de aandacht willen brengen is de CSDD of CS3D voor Corporate Sustainability Due Diligence Directive. We hebben deze toegevoegd aan deze speciale categorie, omdat er nog veel onzekerheid bestaat over deze richtlijn op het moment dat we deze blogpost schrijven (begin maart 2024). Als gevolg van politieke koehandel tussen Duitsland, Italië en Frankrijk vond er nog geen definitieve stemming plaats, en de scope werd onlangs uitgedund om de kans op een stemming te vergroten. Het was dus onduidelijk of en in welke vorm de GVDB er zou komen. Het belangrijkste element om te benadrukken is dat het lijkt op de LkSG met een focus op mensenrechten en milieuonderwerpen in de value chain.

 

Het is in ieder geval duidelijk dat de wetgevers zich ook realiseren dat je geen duurzaam bedrijf kunt hebben zonder een duurzame value chain. Ze sporen bedrijven aan om hun zakenrelaties zodanig te beïnvloeden dat ze milieu- en maatschappelijk verantwoordelijker worden. Maar naleving van de regelgeving is niet de enige reden om je value chain niet te verwaarlozen. In onze volgende blogpost zoomen we in op de risico's en kansen van het op orde brengen van je value chain.

 

Wil je weten hoe je jouw organisatie kunt beschermen tegen ESG-risico's?  

Kom luisteren naar de keynote van Hans van Dam op Contractify's Contract Management Day op 27 mei 2024 en krijg praktisch advies over hoe je jouw ESG-uitdagingen kunt aanpakken.

New call-to-action

 

SpeakerPost_Hans_rectangle-1