Contract management software inzetten om je organisatie duurzamer te maken

De sociale-milieucrisis is een globale problematiek die de wereldwijde klimaatverandering, luchtvervuiling, armoede, arbeidsuitbuiting en ernstige sociale ongelijkheden omvat. De Sustainable Development Goals (SDG), of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, een initiatief dat in 2015 door de Verenigde Naties werd vastgelegd, werden opgesteld om de planeet te beschermen, armoede te beëindigen en ervoor te zorgen dat alle mensen tegen 2030 kunnen genieten van vrede en welvaart. Sindsdien zetten bedrijven actief in manieren om hun organisatie zo duurzaam mogelijk te maken. Toch gaat het bereiken van de SDG's niet alleen over fair trade & recycling. Het is een afdelingsoverkoepelende inspanning, waarbij contractbeheer een belangrijke rol speelt.

 adcdee4808771

Hoe kan je jouw bedrijf omvormen tot een duurzame organisatie?

Duurzaamheid gaat niet alleen over recycleren of het gebruik van groene energie, het is veel meer dan dat. Bedrijven zouden een duurzame bedrijfsstrategie moeten hebben waarbij de hele organisatie bijdraagt aan de duurzaamheid van het bedrijf. Vaak is het de som van alle 'kleinere' initiatieven die een duurzamere organisatie oplevert. Om dit te laten slagen, is het belangrijk dat iedereen dezelfde mentaliteit heeft en wil bijdragen aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarom worden Sustainable Development Goals (SDG) vaak formeel opgenomen in een Environmental, Social en Governance (ESG) charter.

Hoe draagt software voor contractbeheer bij tot het bereiken van deze doelstellingen?

1. Gestroomlijnde contractprocessen

Contract management software is een innovatieve manier om interne processen te stroomlijnen. Een digitale contractinfrastructuur faciliteert het optimaliseren van het contract lifecycle proces door het vereenvoudigen van flows en verduidelijken van contractprocedures. Een gemakkelijk beheersbaar contractproces bespaart zo niet alleen kostbare tijd (die voorheen werd besteed aan repetitieve taken), maar zorgt er ook voor dat meer stakeholders bij het proces worden betrokken, zodat je er zeker van kunt zijn dat elk contract correct wordt opgevolgd. Deze gemoedsrust verlaagt werkgerelateerde stress aanzienlijk en het welzijn van werknemers op het werk verbetert merkbaar op korte termijn.

2. Verbeteren van contract compliance en gelijkheid

Contractmanagement kan helpen om de compliance van contracten te verbeteren, door bedrijven te helpen ervoor te zorgen dat ze aan alle wettelijke en regelgevende vereisten voldoen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties, en vermindert op zijn beurt het risico op boetes of juridische stappen. Tegelijkertijd maken goedkeuringsflows het mogelijk dat de verschillende afdelingen hun kennis kunnen bijdragen aan contracten voordat deze worden ondertekend. Deze manier van werken vergroot in hoge mate de kans dat een contract gelijke rechten en plichten oplevert voor alle betrokken partijen. In een latere fase helpt het proactief volgen van contracten de contractpartijen hun verplichtingen na te komen, zodat alle betrokkenen krijgen wat ze hebben onderhandeld, waardoor de ongelijkheden binnen contractrelaties efficiënt worden verminderd.

3. Bijdragen aan initiatieven rond duurzaamheid

Het digitaliseren van je contractbeheer draagt actief bij tot het reduceren van papierverbruik en afval. Je hoeft niet langer al de verschillende versies van contracten meerdere keren te printen voor onderhandelingen en ondertekening door de verschillende partijen. Als je bedenkt dat bedrijven jaarlijks tot 120 miljard dollar uitgeven aan gedrukt materiaal, wordt het digitaliseren van uw contractbeheer een no-brainer, zowel financieel als voor het milieu. Alleen al de verschuiving van offline contractbeheer naar een papierloos contractproces voldoet aan drie SDG's: SDG 13  (Klimaatactie), SDG 15 (Leven op Aarde) en  SDG 12  (Verantwoorde consumptie en productie).

Met contractbeheer zijn alle contracten gecentraliseerd, eenvoudig toegankelijk en snel vindbaar, waardoor je duurzaamheidsdoelen makkelijker kunt behalen en, waar nodig, verder optimalisaties kunt doorvoeren binnen de organisatie. Bij inkoop bijvoorbeeld, helpt deze aanpak overconsumptie te voorkomen, minder grondstoffen te verspillen en daardoor het milieu gezond te houden. Binnen dit proces speelt contractmanagement software een centrale rol bij het besparen van geld, het verminderen van de ecologische voetafdruk van een bedrijf en het besparen van energie.

Conclusie

De integratie van contractbeheersoftware binnen de organisatie kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het behalen van je Sustainable Development Goals. De samenwerking tussen verschillende afdelingen verbetert, ongelijkheid van contractpartijen wordt verminderd en overconsumptie wordt geminimaliseerd wanneer contracten proactiever worden beheerd. Hierdoor kunnen bedrijven compliant blijven en hun duurzaamheidsdoelen voortdurend tracken.

 

Je duurzaamheidsdoelstellingen makkelijker behalen? 

Start gratis met Contractify en bouw vandaag nog aan een duurzamere organisatie. 

 

Aan de slag met Contractify >>